top of page

 series 

"ציפורי" – נוף מקומי

2011 - 2010

הדרך לציפורי מלאת הבטחות: מרחבים הנושקים לקו האופק בו שמיים וארץ נפגשים; נוף מקומי; אי של שלווה העוטף אותי ברוגע; תחושה של עצירת הזמן בעולם סואן, מלא חרדות, שנאה והרס; נוף מגוון של עצי ברוש וזרועותיו הקוצניות של צמח הצבר, נטועים על אדמתו המשתרעת על פני הרריות גולשת.

 

נשביתי בקסמה של ציפורי ומצאתי עצמי חוזר אל יופייה בתקופות שונות של עונות השנה, עד שהפכה למוקד של סדרת הציורים הנוכחית – גוף עבודה שנוצר והתגבש במהלך השנתיים האחרונות. במיוחד הושפעתי מבית הגידול של עצי ציפורי: עץ הברוש פעל עלי במישורים שונים של חוויה חושית בריחו המרענן שהעניק לי, ובהציגו את מרקמו המהווה מתווה של עלים דמויי קשקשים הנצמדים זה לזה ליצירת עץ מלא חוסן השואף בגאווה אצילית לאל-על; ואילו שיח הצבר המזדקר מעל האדמה עורר בי תחושות אמביוולנטיות: מחד – מחוספס ומאיים, ומאידך – זה אשר קוצניותו מחביאה את מתיקותו הנסתרת מעין. חווית חושים שעוררה אסוציאציות בנתה עולם עשיר בדמיון שהתהווה לגוף מגוון של סקיצות, רישומים ושימוש בעין המצלמה. שלל היופי המקומי היווה מצע לגוף העבודות הנוכחי.

1 / 1

Please reload

bottom of page