series 

"ציפורי" – נוף מקומי

2011 - 2010

הדרך לציפורי מלאת הבטחות: מרחבים הנושקים לקו האופק בו שמיים וארץ נפגשים; נוף מקומי; אי של שלווה העוטף אותי ברוגע; תחושה של עצירת הזמן בעולם סואן, מלא חרדות, שנאה והרס; נוף מגוון של עצי ברוש וזרועותיו הקוצניות של צמח הצבר, נטועים על אדמתו המשתרעת על פני הרריות גולשת.

 

נשביתי בקסמה של ציפורי ומצאתי עצמי חוזר אל יופייה בתקופות שונות של עונות השנה, עד שהפכה למוקד של סדרת הציורים הנוכחית – גוף עבודה שנוצר והתגבש במהלך השנתיים האחרונות. במיוחד הושפעתי מבית הגידול של עצי ציפורי: עץ הברוש פעל עלי במישורים שונים של חוויה חושית בריחו המרענן שהעניק לי, ובהציגו את מרקמו המהווה מתווה של עלים דמויי קשקשים הנצמדים זה לזה ליצירת עץ מלא חוסן השואף בגאווה אצילית לאל-על; ואילו שיח הצבר המזדקר מעל האדמה עורר בי תחושות אמביוולנטיות: מחד – מחוספס ומאיים, ומאידך – זה אשר קוצניותו מחביאה את מתיקותו הנסתרת מעין. חווית חושים שעוררה אסוציאציות בנתה עולם עשיר בדמיון שהתהווה לגוף מגוון של סקיצות, רישומים ושימוש בעין המצלמה. שלל היופי המקומי היווה מצע לגוף העבודות הנוכחי.

1 / 1

Please reload

The Path
The Path

2010, oil on canvas, 90x110 cm

press to zoom
Detail
Detail

2010, oil on canvas, 75x110 cm

press to zoom
Close up Cactus
Close up Cactus

2011, oil on canvas, 80x120 cm

press to zoom
Trees
Trees

2011, oil on canvas, 75x160 cm

press to zoom
Remains of an Old House
Remains of an Old House

2010, oil on canvas, 95x120 cm

press to zoom
Sabras
Sabras

2009, watercolor, pencil on paper, 39x64.5 cm

press to zoom
Sabras
Sabras

2009, pencil and shellac on paper, 47x67.5 cm

press to zoom
Pine Tree
Pine Tree

2009, pencil and water color on paper, 48x34 cm

press to zoom
Wheel
Wheel

2009, pencil and water color on paper, 30x63 cm

press to zoom
Charred Flower
Charred Flower

Charred Flower, oil on canvas, 80 x 60 cm, 2012

press to zoom
Trees with Cactus
Trees with Cactus

oil on canvas, 40x30 cm, 2011

press to zoom
Cypress
Cypress

oil on canvas, 60 x 100 cm, 2011

press to zoom
On the Way
On the Way

oil on canvas, 160 x 90 cm, 2011

press to zoom
On the Way to Zippori
On the Way to Zippori

oil on canvas, 50 x 90 cm, 2011

press to zoom
2 Cypresses
2 Cypresses

oil on canvas, 110 x 60 cm, 2009

press to zoom
Plant Composition
Plant Composition

oil on canvas, 60 x 80 cm, 2012

press to zoom
Sabras - close-up (detail)
Sabras - close-up (detail)

oil on canvas, 80 x 100 cm, 2010

press to zoom
Sabras - close-up
Sabras - close-up

oil on canvas, 80 x 100 cm, 2010

press to zoom
Cypress Behind Sabras
Cypress Behind Sabras

oil on canvas, 160 x 90 cm, 2011

press to zoom
Wheel Lies on Sabras
Wheel Lies on Sabras

oil on canvas, 110 x 75 cm, 2011

press to zoom
Cactus
Cactus

oil on canvas, 50 x 40 cm, 2011

press to zoom
Cactus
Cactus

oil on canvas, 50 x 40 cm, 2011

press to zoom
Cactus
Cactus

oil on canvas, 50 x 40 cm, 2010.

press to zoom
Forgotten Plant
Forgotten Plant

oil on canvas, 140 x 110 cm, 2012

press to zoom
Diminishing Plant
Diminishing Plant

oil on canvas, 50 x 70 cm, 2012

press to zoom
Untitled
Untitled

drawing on paper and aquarelle, 39 x 64.5 cm, 2009

press to zoom
Untitled
Untitled

pencil on paper, 41.5 x 66.5 cm, 2012

press to zoom
Tree in the Shade
Tree in the Shade

oil on canvas, 90 x 50 cm, 2010

press to zoom
Untitled
Untitled

ink, 34 x 24.5 cm, 2009

press to zoom
Untitled
Untitled

pen on paper with ink, 27 x 19.5 cm, 2009

press to zoom