top of page

 series 

פרחים מתים

2010 - 2009

הסדרה "פרחים מתים" נובעת מן הגילוי שפגיעתו של כדור על משטחים מסוימים יוצרת לעיתים צורה דמוית-פרח. פרדוקס רב-עוצמה זה – העובדה שמשהו כה קטלני, מעשה ידי אדם, יוצר אפקט כה טבעי ויפהפה – ריתק אותי. התחלתי לחקור את הרושם החזותי של אפקט זה.

 

חוויתי אנלוגיה של המשכיות רצופה בין צורה של חיים ומוות. עבודתי עם טפטים מוכנים, המכילים צורות פרחים בסיסיות, העניקה לי את החופש לערוך ניסויים בחומרים כגון דיו, צבעי שמן ומגון חומרים תעשייתיים. התהליך המחקרי הוביל אותי לכמה צילומים אותנטיים המראים פצעים מנשק חי, שסייעו לי להבין את הפיזיקאליות של התרחשות בלתי-שגרתית זו.

bottom of page