top of page

 series 

ורמיליון

2008 - 2007

סדרת הציורים של דוד בוסקוביץ' פורסת מסע ביוגראפי, הסובב סביב רחם האשה. דימוי הרחם מתפקד כנקודת מוצא מבנית ותמאטית לציורים, העוסקים בזהות גברית ונשית, בלידה וגילוי-מחדש, באי-פוריות וכאב, ברעיון האהבה ובתהליכי ההתבגרות וההזדקנות. צבע הורמיליון האדום-כתום, השולט בעבודות אלו, מכתיב את האווירה הסוריאליסטית והמנוכרת. אוירה זו מצטרפת אל, ומעצימה את, העיסוק המתמיד במיניות, חלומות ופנטזיה, כחלק מהגדרת העצמי העולה מתוך הסדרה כולה.

 

1 / 1

Please reload

bottom of page