top of page

 series 

חוצה את מונטי

2021 - 2022

הסדרה מתארת את ההשראה שמצאתי בעת סיוריי בשכונת מונטיפיורי (מונטי) שבתל אביב. השראה שהיוותה את הבסיס שביצירותיי בסדרה זו, ושזורה בהן כחוט השני מהגיית הרעיון הראשוני לכל יצירה יצירה, עובר בפעולת היצירה וכלה בשלם המורכב מכלל הסדרה.

הסדרה "חוצה את מונטי" משקפת את הנוף העירוני הישן והמחוספס, באזור שעובר התחדשות. הציורים ממחישים את המבנים השונים בשכונה, את מתארם הייחודי, את הסדר והג'ונגל של הנוף העירוני, המורכבות בבנייה, ואת החיים העירוניים במלוא עוזם וצבעם. 

הסדרה מבטאת את מסעי האישי בשכונה, אשר אני בטוח שרבים יוכלו להזדהות איתו, ואת המסע הפנימי שבין ישן וחדש, של מציאת השראה בחלקיו של השלם, כמו בשלם עצמו, בגילויו של נוף "מובן מאליו" שמהווה אך רקע לחיי היום יום, כשבפועל הוא שוקק ומלא חיים, חיוניות וייחודיות משלו. נוף, שאנחנו חלק ממנו במידה שווה לאופן בו הוא רקע לחיינו. הסדרה מבקשת להסב את תשומת הלב לדרך היומיומית על נפלאותיה, למסע דינמי, לחשיבות מתן תשומת לב לפרטים, לצורך להתנער מכוחו של ההרגל לרגע, ולהרים מבט. 

יצירת הסדרה התבססה על מספר טכניקות - תיעוד באמצעות מצלמה, רישום מהיר של אוסף פרימים מהדרך, כאשר הבחירה בצבע, בנושא התאורה ובקומפוזיציה מבוססים על נקודת המבט והחוויה האישית. 

bottom of page