series 

כרוניקה של דוממים

2016 - 1990

האמנות ממלאת אגב אורחא את תפקיד השימור, ומן הסתם חוזרת ומוסיפה מעט צבע לרעיונות שדעכו, שדהו. כשהיא ממלאת תפקיד זה, היא כורכת רצועה סביב תקופות שונות וגורמת לרוחות שנשאו אותן לחזור. אמנם אין אלה אלא חיים מדומים הנוצרים כך...(ניטשה)

הבחירה לצייר דוממים יכולה להתפרש כבריחה מהתמודדות עם העומס החושני והרגשי של הפנים והמצבים האנושיים -נושאי הדיוקנאות.הסתערות נפוליאון של ז'אק לואי-דוד על האלפים מקטינה ומאיינת אותם. עיני איוון אחוז הטירוף של רפין כאילו צויירו כדי להשתיק כל פרט אחר בחדר, גם את גופת בנו הנחנקת תחת עול הטירוף של עיניו.

ופתאום מפות שולחן, כדים, ספריות עץ עתיקות וענפי שסק. הבחירה לצייר דוממים נובעת מהרצון להתמודד עימם, להתמקד במה שנמצא בדרך כלל בפריפריה של המודעות. הדוממים נמצאים בשולי היומיומיות ומתפרצים לתוכה רק כאשר ניטלת מהם הפונקציה שלהם, כשהם נשברים, כשהם חדלים לשמש אותנו בשתיקה. ציור הדוממים הוא דרך נוספת ליטול מהם פונקציה, ל'שבור' אותם ועל ידי כך להציף את המודעות בהם, לגרום להם לדבר. לדברי האמן  דוד בוסקוביץ':

“בסדרה זו איחדתי דוממים משתי תקופות יצירה שלי. הראשונה, המוקדמת יותר, בהשראת הדרכתו המסורה של ארנסט פוקס. תקופת יצירה זו מאופיינת ע"י ציור בגודל אמיתי של דוממים שהוכנו בתהליך של פרה-קומפוזיציה. הדוממים מן הסוג הזה אינם קיימים מחוץ למציאות של הבד שלי, הם מעין קומופזיציה 'מבויימת' המאפשרת לי לגלות אפשרויות חדשות של השילובים בינהם. תקופת היצירה השנייה היא תקופת היצירה הנוכחית שלי ובה דוממים מתוך הסלון של משפחתי. דוממים אלא היו הרקע לפעילות יומיומית בבית הורי. דוממים אלא עברו תהליך של הגדלה ועיבוד מחדש וההיבט ''המבויים' בהם הוא הצבע. גישתי לציור איננה נשענת על שיחזור פוטו-ריאליסטי אלא על ידי שימוש בציבעוניות מופרזת, על-ידי הגזמה עדינה בקווי המתאר".

1 / 1

Please reload

“Vase with Loquat Branch”
“Vase with Loquat Branch”

oil on canvas, 70x50 cm, 1991

press to zoom
“Bowl with avocados”
“Bowl with avocados”

oil on canvas, 70x50 cm, 1991

press to zoom
“Finjan”
“Finjan”

oil on canvas, 70x50 cm, 1991

press to zoom
"Still life with an Unrelated Object
"Still life with an Unrelated Object

oil on canvas, 30x25 cm, 1990

press to zoom
“Castle Caramel in Pink”
“Castle Caramel in Pink”

oil on canvas, 90x65 cm, 1991

press to zoom
“Living-room Corner” (Salon)
“Living-room Corner” (Salon)

oil on Canvas, 70x50 cm, 2015

press to zoom
“Still Life with Candlesticks”
“Still Life with Candlesticks”

oil on Canvas, 60x50 cm, 2015

press to zoom
“Armenian Table"
“Armenian Table"

oil on Canvas, 70x90 cm, 2015

press to zoom
“Dry Flowers on Armenian Table"
“Dry Flowers on Armenian Table"

oil on Canvas, 80x50 cm, 2015

press to zoom
“Still Life in the Living Room”
“Still Life in the Living Room”

oil on Canvas, 90x110 cm, 2013-14

press to zoom
“Red Pillow”
“Red Pillow”

oil on canvas, 70x50 cm, 2013

press to zoom
“White Flowers”
“White Flowers”

oil on canvas, 70x50 cm, 2013-2014

press to zoom
“The Red Cover” (Piano)
“The Red Cover” (Piano)

oil on canvas, 60x80 cm, 2014

press to zoom
Triptych
Triptych

From left to right: “Still-life with a lamp”, oil on canvas, 110x80 cm, 2016 “Table with blue Table Cloth” (Salon), oil on canvas, 110x70 cm, 2016 “Spanish Guitar on a bench”, Oil on Canvas, 110x70 cm, 2015

press to zoom