top of page

 series 

כשנופים מתנגשים

2009-2020

ו-"ציפורי" - המתמקדת בטבע הלא-מרוסן, האצילי, החופשי:  מרחבים הנושקים לקו האופק בו שמיים וארץ נפגשים; נוף מקומי; אי של שלווה העוטף אותי ברוגע; תחושה של עצירת הזמן בעולם סואן, מלא חרדות, שנאה והרס; נוף מגוון של עצי ברוש וזרועותיו הקוצניות של צמח הצבר, נטועים על אדמתו המשתרעת על פני הרריות גולשת.

הטבע פותח את השערים אל עולם הדמיון של המופלא ומנתק אותך מן המציאות. תוך הסתכלות וקליטת הטבע על כל פרטיו, חווית חושים שעוררה אסוציאציות בנתה עולם עשיר בדמיון. כוח הדמיון העביר אותי לעולם של הקסום ויצר מציאות של רבדים רב-גוניים בה נמצא האובייקט בתהליך מתמיד של וואריאציות. מצב רגשות זה הוא המניע, הדחף ליצירתיות, לפרפראזות על הנושא, תוך חיפוש מתמיד אחר הבניית האיזון הציורי בין עולם הדמיון המופלא לבין עולם המציאות.

 

  2 / 2

bottom of page